Klubhus

 
Som nævnt tidligere blev klubben oprettet i 1934. Det gamle klubhus blev revet ned og erstattet med det nuværende hus i 2002. Antallet af både er steget betydeligt i de senere år. Især vedr. kajakker. Det er løbende en udfordring i at få plads til alle bådene. Bla. derfor er det vigtigt, at alle medvirker til god orden i såvel bådhal som i den øvrige del af klubhuset. Der er et stort slid på huset med de mange aktiviteter, så deltag i den løbende vedligeholdelse!
Renholdelse af husets indre er en opgave, som sorterer under husudvalget. Gør gerne rent efter dig selv!
 
Læs om de forskellige udvalgs opgaver i klubhåndbogen HER
 

Nøgler

 
Som medlem af klubben og når du er frigivet, kan du mod et gebyr på 150 kr. få udleveret en nøgle til klubhuset. Nøglen er personlig og må ikke overdrages til andre. Udleveres ved henvendelse til: Jens Bruun Petersen, Grønnegade 24, 6760 Ribe, tlf. 75410590, j.bruun-petersen@mail.dk.
 

Leje af klubhus

 
Du kan leje klubhuset til private arrangementer o. lign.
 
Regler for udlejning:
  • Du skal være medlem af Ribe Roklub (og have betalt kontingent!)
  • Du skal selv være til stede ved arrangementet - du må altså ikke leje huset, og så udlåne det til en 3. person
  • Huset skal afleveres rengjort senest dagen efter lejemålet kl. 12; afleveres personligt til udlejeren
  • Klubhuset rengøres løbende; ønskes yderligere rengøring i forbindelse med et lejemål, foretages denne af lejeren
  • Lejeren har pligt til at betale omkostningerne, som klubben har, hvis der ved lejen et sket skader på klubbens materiel
  • Prisen er 1.000 kr. for een dag; yderligere betales 500 kr. i depositum; depositum betales tilbage, når klubhuset er afleveret i rengjort stand og intakt. Faktura fremsendes til lejer. Leje og depositum betales senest 1 uge før lejemålet
Vær opmærksom på, at hvis huset efter udlejers vurdering ikke er gjort ordentligt rent ved aflevering, så bliver lejeren pålagt at sørge for dette; i det omfang rengøring ikke er i orden, tilbageholder udlejer depositum helt eller delvist til dækning af klubbens udgifter til rengøringen.
 
Kontakt:
Udlejer Betina Bystrup, Gravsgade 21, Ribe, tlf.: 21 66 33 20, email: bbys@ucsyd.dk. Link til: LEJEVILKÅR OG REGLER NOVEMBER 2017