BESTYRELSE, UDVALG OG KLUBHÅNDBOG

 
BESTYRELSEN 
- er overordnet ansvarlig for klubbens drift og økonomi
- består af formand, kasserer og 5 valgte bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år og 1 ungdomsrepræsentant, der vælges for 1 år ad gangen
- nedsætter et passende antal udvalg til at varetage de nødvendige aktiviteter, der afvikles i årets løb 
- se mere om valgproceduren i klubben vedtægter HER
 
Se medlemmer af bestyrelsen HER 
 
 
UDVALG
Her kan du se, hvilke udvalg, der er nedsat og hvem, der er medlemmer af disse eller, hvem der er "aktivister" for udvalgene. 
Aktivister er frivillige hjælpere, som har skrevet sig op som hjælpere til ad hoc opgaver i det enkelte udvalg
 
Har du lyst til at være med i et udvalg eller bare være hjælper ved bestemte opgaver, så kontakter du bare formanden for udvalget.
 
Se medlemmer af udvalg og hjælpere HER

 

KLUBHÅNDBOGEN
Til støtte for bestyrelsens og udvalgenes arbejde er der udarbejdet en klubhåndbog. Den indeholder informationer om klubbens daglige drift og ledelse - og herunder planer for afviklingen af faste aktiviteter og arrangementer i årets løb. Klubhåndbogen tjener som "drejebog" for bestyrelse og udvalg.
 
Hvis du er i tvivl om noget, er det altid en god idé at starte med at se, om emnet er omtalt klubhåndbogen.
(Klubhåndbogen er for tiden under opdatering, så der kan forekomme enkelte afvigelser i forhold til daglig praksis) 
 
Se Klubhåndbogen HER
 
 
 
 
 
 
 
Rengøring af inrigger robåd efter rotur